Välkommen till G. Anderssons Ämnessågeri AB.

Vi är ett företag som tillverkar träemballage av alla slag och utför transporter.
Vi tillverkar pallar, lådor och specialemballage i trä och/eller plywood.
Vi tillverkar också olika sorters strö till sågverk o hyvlerier.
Vi är godkända för exportemballage enl ISPM/15.
Vi säljer virke som är kontinuerligt exportstämplat för egen kapning vid t.ex. packning av maskiner. Se bild 1 och 2.

Vi utför transporter och budkörning. Vi har tillgång till bilar upp till 8 tons last och 18 pallplatser.

Välkommen med förfrågningar!
G. Anderssons Ämnessågeri AB
Brunn 155
523 90 Ulricehamn
Tel: 0321-250 93
E-post: info@anderssonsamnessageri.se
Karl-Henrik: 0705-330709
Hans-Erik: 0702-825954